Over Navarea

Stichting Navarea is een ouderinitiatief en is opgericht met als doel ‘het ontwikkelen, bouwen, inrichten en in stand houden van een kleinschalige woonvorm voor een groep van acht jongvolwassenen met een verstandelijke beperking’. Op 1 februari 2007 is de woonvorm werkelijkheid geworden en konden de acht bewoners hun nieuwe woning betrekken.

Stichting Navarea heeft de zakelijke aspecten vastgelegd in statuten en een huishoudelijk reglement. Via de Stichting Navarea worden de contracten met de zorginstellingen, de zorgverleners en de woningbouwvereniging gesloten. Elke bewoner heeft een afzonderlijke contract voor huur en voor de zorgverlening. De bewoners hebben ieder een vertegenwoordiger in het stichtingsbestuur.

Het pand waarin Navarea huist wordt in zijn geheel gehuurd van wooncorporatie Ymere en de bewoners huren ieder zelfstandig hun appartement via Navarea. De bewoners betalen de huur uit eigen inkomsten: vaak een Wajong uitkering, soms loon of een combinatie van beide. Ook de overige woonkosten en verder levensonderhoud, worden door de bewoners daaruit betaald.

Zorg en begeleiding worden geleverd via Stichting Navarea. Deze zorg en begeleiding wordt collectief ingekocht, voor een groot deel bij de Amsterdamse zorginstelling Cordaan. De bewoners betalen de zorg uit hun persoonsgebonden budgetten (PGB).Lees verder op de pagina “Zorg en begeleiding”.

Waar komt die naam vandaan?

Veel namen van straten op Steigereiland hebben te maken met zeevaart en zijn vernoemd naar navigators. De wereld was tot voor kort verdeeld in 16 navigation areas, ieder met een eigen radio waarschuwingsysteem. Iedere zogenaamde “nav area” kent zijn eigen organisatie, communicatie en weerbericht.
De navigator naar wie onze straat is vernoemd ontwikkelde in 1802 de eerste snelheidsmeter voor schepen.