Zorg en begeleiding

Oud en Nieuw 2006

In Navarea ontvangen de bewoners zeven dagen in de week, 365 dagen per jaar zorg en begeleiding. Een klein, vast team biedt de dagelijkse professionele zorg en begeleiding. De meeste medewerkers zijn in dienst van Cordaan. Op veelal vaste momenten in de ochtend, de namiddag en avond krijgen de bewoners begeleiding en zorg. De zorg wordt verleend onder regie van de ouders.

Zorg en begeleiding worden gefinancierd uit het persoonsgebonden budget (pgb) van de bewoners. Door deze voorziening in te kopen houden de ouders de regie en kan er optimaal ingezet worden op de individuele en collectieve zorg en begeleiding van de bewoners. Hierdoor slagen de ouders er in maatwerk te organiseren voor dat wat voor de bewoners nodig is.

Het professionele team van zorgbegeleiders is in hoge mate betrokken en creëert een stabiele, veilige en rustige woonomgeving voor de bewoners. De begeleiders worden aangestuurd door een professional van Cordaan die meer op afstand het welbevinden van de bewoners en de onderlinge verhoudingen bewaakt. Navarea heeft een vaste, vrij gevestigde, orthopedagoog die de ontwikkelingen van de bewoners (de ouders en het team) volgt en begeleidt.

De zorg en begeleiding van het team is gericht op het ondersteunen bij het bieden van structuur, het voeren van regie en aandacht voor de persoonlijke verzorging van elke bewoner. Ook besteedt het team aandacht aan de ondersteuning bij praktische vaardigheden en handelingen met het oog op het bevorderen van de zelfredzaamheid. De begeleiders helpen de bewoners bij het aangaan en onderhouden van sociale contacten.

Daarnaast is begeleiding gericht op het indelen van het weekritme, op de ondersteuning bij huishoudelijke taken (wassen, kamer opruimen en schoonhouden) en het afhandelen van financiën en administratie. Bij al deze zorg en begeleiding is de afstemming en samenwerking met de ouders belangrijk. Daar waar nodig nemen ouders aspecten voor hun rekening, met als wezenlijk uitgangspunt dat bewoners gestimuleerd worden dat te doen wat ze zelf kunnen.

De begeleiders vervullen taken in het belang van de groep en ook voor elk individu. Iedere bewoner heeft een vaste begeleider, die tweemaal in de week met de bewoner de lopende zaken doorneemt. Individuele zorg en begeleiding per bewoner staan beschreven in een zorgplan. Daarin worden onder meer de ontwikkel- en aandachtpunten voor de komende periode vastgelegd.

Elk half jaar vindt er een gesprek plaats in de driehoek bewoner, persoonlijk begeleider en ouder waarin de ontwikkeling, voortgang en vervolg stappen besproken worden. En elk jaar wordt het zorgplan herzien en aangepast aan de op dat moment geldende situatie.
Verder is er vaste ondersteuning bij het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten en de appartementen.
Het huis heeft een overnachtingsfaciliteit voor een zorgverlener. De bewoners kunnen zowel ’s nachts als overdag in geval van een hulpvraag of nood iemand oproepen.

Winter 2005 werd de eerste paal geslagen

Het fundament van Navarea