Visie en uitgangspunten

De stichting Navarea is door ouders opgericht met als doel het ontwikkelen, bouwen, inrichten en in stand houden van een kleinschalige woonvorm voor een groep van jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Het streven is om voor hun kinderen een woonvorm te creëren, waarbij individuele zelfstandigheid, onderlinge betrokkenheid en maatschappelijke integratie belangrijke uitgangspunten zijn.

Het ouderinitiatief wil de bewoners, onder regie van de ouders, met het inhuren van professionele zorg en begeleiding een beschermde woonomgeving bieden. Dat vraagt om een goede samenwerking tussen ouders en professionele zorgverleners, om zo iedere bewoners de zorg te bieden die nodig is. Zorg en begeleiding zijn zowel gericht op de hele groep als op iedere bewoner afzonderlijk.

De ouders zijn in hoge mate betrokken bij alles wat er speelt bij Navarea. Van ouders wordt verwacht dat ze betrokken zijn bij elkaar, dat ze open staan voor anderen, dat ze zich inzetten voor het geheel, naast de aandacht voor het eigen kind. De ouders zijn bij veel activiteiten en initiatieven actief en springen in waar het nodig is.

De bewoners hebben een indicatie voor 24-uurs zorg en begeleiding. De zorg en begeleiding worden aangeboden door een klein, vast team vanuit Navarea en Cordaan. Elke bewoner heeft een eigen persoonlijk begeleider.
Van de bewoners wordt verwacht dat ze overdag ‘bezigheden buitenshuis’ hebben en voldoende zelfstandig kunnen functioneren. De zorg en begeleiding vindt vooral plaats op vaste momenten in de ochtend en gedurende de namiddag en avond.

De avondmaaltijd is een belangrijk gemeenschappelijk ontmoetingsmoment. De bewoners koken bij toerbeurt met begeleiding. Van de bewoners wordt verwacht dat ze helpen bij de dagelijkse taken, zoals boodschappen doen, koken, tafel afruimen en afwassen. Daarnaast heeft iedere bewoner wekelijks een taak in huis, zoals afval wegbrengen, fietsenhok opruimen, planten water geven en de vloer van de gemeenschappelijke ruimte dweilen. Buiten de wekelijkse activiteiten om worden er ook regelmatig gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Mee doen kan, maar niet alles hoeft samen. Elke bewoner kiest hierin zijn of haar eigen weg.

Uitnodiging voor het openingsfeest van Navarea, maart 2007