underheader

Welkom

Wat is Navarea en wie zijn wij?

Wij zijn een kleinschalige woongroep voor acht jong-volwassenen met een verstandelijke beperking. Dit initiatief van onze ouders is in 2007 gestart, met hulp van heel veel mensen.
We wonen helemaal zelfstandig op IJburg, met ondersteuning waar dat nodig is. Tussen en met alle bewoners van IJburg.

We hebben allemaal een eigen appartement en samen een gemeenschappelijke keuken en woonkamer. Door de week hebben we allemaal een baan of dagbesteding in Amsterdam en reizen we zelfstandig naar ons werk en terug naar huis. Iedere ochtend en avond komt iemand ons helpen en op andere momenten is er altijd zorg en begeleiding nabij.


Welkom

Zeilen met NavareaZondag 5 september mochten de bewoners van Navarea weer meezeilen op de prachtige catamaran van stichting “Zeilen met visie”. Om 10.00 uur stonden 2 schippers klaar, en 5 bewoners en 2 ouders stapten aan boord. Er was een lekker windje en een stralende zon!

De bijzondere boot (zie www.zeilenmetvisie.nl ) bracht hen naar de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen, waar een kleine pitstop werd gehouden.

De bewoners genoten van de deining, het buiten zijn en deze heerlijke nazomerdag. Het blijft een mooie jaarlijkse traditie. Dank aan de schippers en aan de stichting Zeilen met Visie. We komen volgend jaar weer graag terug!

Copyright

Alle op deze web site gebruikte foto's vallen onder dit copyright en mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Navarea niet gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden.